הושבת ילדים במושב הקדמי

הושבת ילד עד גיל 3 מקדימה אך ורק אם כרית האוויר נוטרלה, ובהתאם לנהלים הרשומים מטה:

 

מושב בטיחות לתינוק (עד גיל שנה לכל היותר) במושב הקדמי

 • אך ורק אם כרית האוויר נוטרלה.
 • את מושב הבטיחות יש להתקין נגד כיוון הנסיעה.
 • יש להדק את מושב הבטיחות בעזרת חגורת הבטיחות.
 • יש להדק את הילד בעזרת חגורות בטיחות מיוחדות של המושב.

 

מושב בטיחות לתינוק (גיל שנה ועד גיל 4) במושב הקדמי

 • אך ורק אם כרית האוויר נוטרלה.
 • את מושב הבטיחות יש להתקין עם כיוון הנסיעה.
 • יש להדק את מושב הבטיחות בעזרת חגורת הבטיחות.
 • יש להדק את הילד בעזרת חגורות בטיחות מיוחדות של המושב.

מושב מגביה (בוסטר) (החל מגיל 4) במושב הקדמי

 • אין לבטל את כרית האוויר.
 • את מושב הבטיחות יש להתקין עם כיוון הנסיעה.
 • יש לחגור את חגורת הבטיחות כך שהיא יושבת בצורה אפקטיבית (לא על צווארו או ראשו של הילד).
 • בוסטר מומלץ כל עוד לא ניתן לחגור באופן רגיל את הילד.

 

המלצות

 • יש לוודא שכרית האוויר מנוטרלת רק כשצריך, ואין לשכוח להפעילה במידה ואדם מבוגר מתיישב מקדימה.
 • מומלץ להושיב ילדים קטנים במושב האחורי - שם נשקפת פחות סכנה כל עוד אסור שימוש בכרית אוויר.
 • במידה וקיימת כרית אוויר במושב האחורי, יש לדאוג לנטרלה במידת הצורך.