התראה על אי שמירת מרחק (FCW)

המערכת מנטרת את המרחק מלפנים הרכב ומתריאה במידה ומזהה התגשות קרבה. לעיתים, המערכת מצויידת במערכת נוספת  - מערכת בלימה אוטונומית.