ESC

מערכת בקרת יציבות (Electronic stability control). מערכת זו קיימת בכלי רכב החל משנות ה 2000, והינה חובה בישראל החל מ2009. המערכת התגלתה כיעילה מאד ועוזרת לנהג לשמור על שליטה ברכב בעת איבוד שליטה. השם הנפוץ, והבלתי רשמי, של המערכת הינו ESP. מערכת זו הינה מערכת למניעת תאונה.