כרית אוויר (Airbag)

כרית אוויר הינה מערכת העוזרת למזער את תוצאות תאונת הדרכים. לרכב בדר"כ מספר כריות אוויר אשר בעת תאונה מתנפחות ומגנות מהנוסעים מלפגוע בעצמים קשיחים ברכב. לעוד מידע על כריות אוויר בוויקפדיה.