תיבת הילוכים רציפה CVT

תיבת הילוכים רציפה הינה תיבת הילוכים אוטומטית בעלת אין-סוף יחסי העברה. תיבת הילוכים זו אמורה לספק צריכת דלק טובה יותר משל תיבת הילוכים אוטומטית רגילה.