תזמון שסתומים משנתה חכם VVT-i

תזמון שתסומים משתנה חכם ( Variable Valve Timing with intelligence) הינו טכנולוגייה המיוצרת על ידי טויוטה. טכנולוגיה זו הינה שיפור של תזמון שתסומים משנה רגיל (VVT).

Valvematic

תוספת עבור הVVT-i. טכנולוגיה זו משפרת את יכולות המנוע וחוסכת בדלק.

Dual VVT-i

הכוונה הינה לתזמון משתנה כפול וחכם. התמזון הכפול עובד בוא-זמנית על שני גלי הזיזים באופן נפרד.