תיבת הילוכים 6T40

תיבת הילוכים המיוצרת על ידי חברת GM. תיבה זו הינה תיבת הילוכים אוטומטית בעלת 6 הילוכים.

יחסי העברה:
  • הילוך ראשון: 4.584
  • הילוך שני: 2.964
  • הילוך שלישי: 1.912
  • הילוך רביעי: 1.446
  • הילוך חמישי: 1.00
  • הילוך שישי: 0.746
  • הילוך אחורי (רוורס): 2.94
  • סופי: 2.89
תיבת הילוכים זו דומה לתיבה 6T30 ול6T45. גם הן של חברת GM.