הגה קורס

הגה בטיחותי קורס הינו מערכת הגנה המסייעת למזער את הנזק הנגרם לנהג בעת תאונה.