דייהו אספרו יד שנייה 1995 - 1997

1.6

    סדאן תא מטען בולט ומופרד מתא הנוסעים