דייהו לאנוס יד שנייה 1998 - 2002

2.8

    סדאן 4 דלתות תא מטען בולט ומופרד מתא הנוסעים

    הצ'בק 5 דלתות יש גישה לתא מטען מתוך תא הנוסעים