דייהו סופר רייסר יד שנייה 1994 - 1997

3.4

    סדאן תא מטען בולט ומופרד מתא הנוסעים