קיה פורטה החדשה 2013 - 2018

4.9

    סדאן 4 דלתות תא מטען בולט ומופרד מתא הנוסעים