אופל אומגה יד שנייה 1995 - 1999

4.7
  • תקלה נפוצה

   קולר שמן גיר

   פירוט:
   קולר שמן הגיר נפרץ
   השפעה על הקנייה:
   מומלץ לבדוק את מצב קולר שמן הגיר
   תקף לתאריך:
   כל שנות הייצור.
   ע"י: קארז
  • תקלה נפוצה

   נזילת נוזל קירור

   פירוט:
   קיימת סכנה לדליפת נוזל קירור
   פתרון:
   מילוי תקופתי של הנוזל ובדיקה שגרתית
   השפעה על הקנייה:
   מומלץ לבדוק האם קיימת דליפה והאם יש צורך במילי נוזל
   תקף לתאריך:
   כל שנות הייצור.
   ע"י: קארז