פיאט פונטו גרנדה יד שנייה 2006 - 2016

4.0
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - טכני פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - טכני קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - מבט מאחור פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - מבט מאחור קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - מבט מלפנים פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - מבט מלפנים קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - מבט מלפנים פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - מבט מלפנים קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - מבט מלפנים פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - מבט מלפנים קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - חזית אחורית פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - חזית אחורית קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - מבט מלפנים פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - מבט מלפנים קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - מבט מלפנים פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - מבט מלפנים קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - מבט מלפנים פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - מבט מלפנים קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - דש בורד זווית ממושב אחורי פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - דש בורד זווית ממושב אחורי קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - תא נוסעים מבט צידי פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - תא נוסעים מבט צידי קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - תא מטען, שימושים פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - תא מטען, שימושים קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - מושבים קדמים ודש בורד פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - מושבים קדמים ודש בורד קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - תא נוסעים מבט צידי פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - תא נוסעים מבט צידי קרא עוד:
  • פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק  - איזור נהג זווית נוסע פיאט פונטו גרנדה 2006 - 2016 הצ'בק - איזור נהג זווית נוסע קרא עוד: