אופל קורסה יד שנייה 2006 - 2015

3.4
  • 2007 52,300 ₪ - 31,600 ₪
  • 2008 58,100 ₪ - 38,400 ₪
  • 2009 70,000 ₪ - 46,800 ₪
  • 2010 58,000 ₪ - 48,100 ₪
  • 2011 100,600 ₪ - 48,400 ₪
  • 2012 112,100 ₪ - 53,100 ₪
  • 2013 127,800 ₪ - 61,400 ₪
  • 2014 145,000 ₪ - 65,700 ₪
  • 2015 אין לנו הערכת מחיר לשנה זו
  *מחירי יד שנייה מוערכים סטטיסטית לפי שנת הייצור וקבוצות האגרה של הרכב.