מערכת הגבלת מהירות

מערכת המאפשרת לבעל הרכב להגביל את המהירות המקסימלית אליה הרכב יכול להגיע.