תנאי שימוש

מבוא

ברוך הבא לאתר האינטרנט www.Carz.co.il (להלן: "האתר" או "קארז"). הכניסה והשימוש באתר מהווים הסכמה לתנאים כמפורט להלן (להלן – "תנאי השימוש"). השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך שקראת את תנאי השימוש והינך מודע אליהם ומסכים לפעול לפיהם. תנאי השימוש להלן כוללים וחלים על כל ערוץ פרסום / מדיה או אתר אינטרנט שבהם מוצגים חלקים מהאתר "קארז" ו/או יש בהם ישומים/אפליקציות מתוך האתר . 

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר יחיד, אך חלים על שני המינים והן בלשון רבים. כותרות הסעיפים לנוחות בלבד:

כללי

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעיל אתר קארז (להלן: "מפעיל האתר") לבין כל אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או באשף הרכב בו ו/או במידע, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר. למפעיל האתר הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי שימוש אלה מבלי שתהיה חובתו להודיע על כך מראש. מפעיל האתר איננו מתחייב להציג ו/או לשלב נתונים של צד שלישי באתר קארז, גם בחלקים בהן ניתנת האפשרות להגיש בקשה לקישור.

הגבלת אחריות

מפעיל האתר אינו ולא ייחשב כמוכר של מוצר או שירותים אחרים לציבור המשתמשים. תכני האתר מוצגים כשירות לציבור. תכנים של צד שלישי המוצגים באתר ו/או מקושרים מהאתר קארז אינם בבעלות מפעיל האתר ולא תחת אחריותו. תכנים אלו באחריות בעלי התכנים בלבד. משתמש המסתמך על התוכן הרשום באתר ו/או הביקורות ו/או התמונות עושה זאת על אחריותו הבלעדית. אין האתר ו/או מי מטעמו אחראים לכל נזק, הפסד או אובדן שיגרמו למשתמש עקב שימוש לא ראוי ו/או לא מושכל בתוכן ו/או המידע שמוצג לפניו באתר. המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ עם אנשי מקצוע מוסמכים ואין האתר או מי מטעמו אחראי לאבטחת המשתמש בפני נזקים והפסדים. אין האתר או מי מטעמו אחראים על תכנים שנכתבו ע"י צדדים שלישיים כגון תגובות גולשים, ביקורות רכב ומבחני רכב. בין אם הם מוצגים באתר קארז או מקושרים באתר קארז באמצעות LINK. בהצגתם של תכנים אלו אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת של האתר ו/או מי מטעמו. על המשתמש באתר להיות צרכן אחראי ולהשתמש בתוכן הנאמר בצורה נבונה. הנהלת האתר עושה מירב המאמצים כי האתר יהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת על פי צרכי המערכת.

שימוש באתר ושימוש ב"דרג רכב"

אתר קארז מאפשר למשתמשים בו להכניס תוכן כחוות דעת ו/או ביקורת רכב. אין האתר מתחייב כי התוכן ששלחתם יוצג באתר. ידוע למשתמש, כי מפעיל האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק חוות דעת על פי שיקול דעתו הבלעדי .כמו כן, אינך מורשה להשתמש בממשק הכנסת התוכן לצרכים מסחריים ו/או כדי להכניס תכנים פוגעניים ו/או להפיץ מידע בלתי חוקי, מזיק ופוגע בפרטיות גולשים אחרים. בכל מקרה, משתמש המפרסם את כתיבתו באתר לוקח זאת על אחריותו הבלעדית ואין מפעיל האתר אחראי על עבירות שביצע במסגרת פרסומו. מפעיל האתר לא ישא באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוק שהוא בחוות הדעת. הכותב באתר מתחייב לפצות ו/או לשפות את מערכת אתר קארז ו/או מי מטעמו בגין כל הוצאה ו/או נזק כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי וגרמו לנזק עקיף או ישיר לאתר או לצד שלישי.

קניין רוחני

כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה – כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הינם של הנהלת האתר.

מדיניות פרטיות

מפעיל האתר רשאי להשתמש במידע אישי ששלח המשתמש לרבות באמצעות "עוגייה" cookies"" עבור שימוש פנימי בלבד ולצורך בקרה עצמית. לא יחשב מכך מפעיל האתר למפר זכויות הפרטיות על פי חוק המחשבים תשנ"ה. כל משתמש יכול למנוע שליחת עוגיות ע"י שינוי הגדרות הדפדפן שלו עצמו. פרטים אלו אינם נשמרים ואינם מועברים לגורם חיצוני. כמו כן מפעיל האתר מתחייב למחור כל מידע שהוא לגבי המשתמש באם ידרוש זאת בכתב. למידע נוסף או שאלות בנושא ניתן ליצור קשר [email protected]

ברירת דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.