מהדורה מוגבלת

מהדורה מוגבלת הינה החלטה של היצרן לייצר מספר דגמים קבוע (בדרך כלל מועט) על מנת ליצור ביקוש ותחושת יוקרה עבור הדגם המסויים. הקונים הפוטנציאלים מבקשים לרכוש את הרכב והיצרן מחילט על פי שיקוליו למי למכור. לרוב, מוקצים מספר יחידות עבור כל מדינה, שם היבואן מחליט למי למכור את הרכב.


בדרך כלל קיימות מהדורות מוגבלות עבור רכבי יוקרה, או גרסאות יוקרה של מכוניות עממיות.


נהוג למספר רכבים אלה באופן בולט. כלומר, אם יוצרו 1000 רכבים בלבד, על גבי הרכב יהיה רשום בצורה ברורה את מספר יצור הרכב (לדוגמא 320, הכוונה: רכב מספר 320 מתוך 1000).