מעבר 4X4-4X2

ניתן להעביר בין הנעה לכל הגלגלים להנעה לשני גלגלים