חיישני גשם

חיישני גשם מזהים מזג אוויר חורפי, וכאשר יורד גשם מפעילים את המגבים בצורה אוטומטית. בדרך כלל גם בתדירות המתאימה לעוצמת הגשם.