חיישני אור

מערכת המזהה את הצורך לפתוח אורות. למשל, כאשר מחשיך או שנכנסים לאיזור ללא אור.