טויוטה לנד קרוזר פרדו החדשה 2009 - 2018

4.4
  • מחירון
   פירוט:
   נמכר מעל למחירון
   כמה נהגים דיווחו על זה:
   נהג אחד.
   עפ"י חוות דעת נהגים
  • רכישה
   פירוט:
   רכב גניב
   כמה נהגים דיווחו על זה:
   נהג אחד.
   עפ"י חוות דעת נהגים