MG 350 יד שנייה 2011 - 2015

2.8
  • כשל תכנוני
   פירוט:
   שמש חזקה מקשה על קריאת המסך בקנסולה המרכזית
   כמה נהגים דיווחו על זה:
   נהג אחד.
   עפ"י חוות דעת נהגים
  • תקלה נפוצה
   פירוט:
   מד הדלק הדיגיטלי מזייף
   כמה נהגים דיווחו על זה:
   נהג אחד.
   עפ"י חוות דעת נהגים
  • פרקטיות
   פירוט:
   אין מקום אכסון נוח לבקבוק ליטר וחצי
   כמה נהגים דיווחו על זה:
   נהג אחד.
   עפ"י חוות דעת נהגים