סוזוקי אלטו יד שנייה 2009 - 2015

3.4
  סיכום:

  לסוזוקי אלטו שתי יחידות הנעה. בשתיהן מנוע 1 ליטר המשודך לתיבת הילוכים ידנית או אוטומטית.


  בנזין:

  • מנוע 1 ליטר מסוג K10B המשודך לתיבת הילוכים אוטומטית בעלת 4 הילוכים.
  • מנוע 1 ליטר מסוג K10B המשודך לתיבת הילוכים ידנית בעלת 5 הילוכים.
  יחסי העברה:

  תיבת הילוכים ידנית:

  • הילוך ראשון: 3.454
  • הילוך שני: 1.904
  • הילוך שלישי: 1.280
  • הילוך רביעי: 0.966
  • הילוך חמישי: 0.815
  • הילוך אחורי: 3.272
  • הילוך סופי: 3.650

  תיבת הילוכים אוטומטית:

  • הילוך ראשון: 2.875
  • הילוך שני: 1.568
  • הילוך שלישי: 1.000
  • הילוך רביעי: 0.697
  • הילוך אחורי: 2.300
  • הילוך סופי: 4.375