סובארו לאונה יד שנייה 1985 - 1993

3.8
  • מחירון
   פירוט:
   נמכר מעל למחירון
   כמה נהגים דיווחו על זה:
   נהג אחד.
   עפ"י חוות דעת נהגים
  • בלאי
   פירוט:
   בלאי ציריות מהיר
   כמה נהגים דיווחו על זה:
   3 נהגים.
   עפ"י חוות דעת נהגים
  • בלאי
   פירוט:
   בלאי מהיר לאלטרנטור
   כמה נהגים דיווחו על זה:
   נהג אחד.
   עפ"י חוות דעת נהגים
  • אמינות
   פירוט:
   פח הרכב לא מחליד
   כמה נהגים דיווחו על זה:
   נהג אחד.
   עפ"י חוות דעת נהגים