יונדאי i35 אלנטרה החדשה 2011 - 2018

4.6
  ציון בטיחות משרד התחבורה
  לא
  בטיחותי
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 מאד
  בטיחותי
 • האם יש זמזם התראה בשני חגורות בטיחות קדמיים? אי חגירת חגורות
 • האם ניתן לנטרל את כרית האויר במושב הנוסע שליד הנהג? ביטול כרית אוויר נוסע
 • נורית כריות האוויר דולקת ומראה על תקלה, למי לפנות? האם ... נורית כרית אוויר דולקת
 • האם יתכן שב i35 שנת 2016 סופרים אין כריות אוויר? מספר כריות אוויר דגם סופרים 2016
  • רכב בינוני - קיימים רכבים קטנים יותר וגדולים יותר על הכביש.